لوله خرطومی فویلی - چسب مایع عایق الاستومری

لوله خرطومی فویلی - چسب مایع عایق الاستومری

لوله خرطومی فویلی    , قیمت  لوله خرطومی فویلی  ,انواع  لوله خرطومی فویلی  ,  لوله خرطومی فویلی   ترک,لیست قیمت  لوله خرطومی فویلی
لوله خرطومی فویلی : چسب مایع عایق الاستومری
چسبی مخصوص با فرمولی خاص که صرفا جهت عایق های الاستومریک ساخته میگردد.
این چسب درحرارتهای بالا تحمل داشته ومهم تر اینکه خاصیت آتش نگرفتن آن را متمایز کرده