کانال فلکسیبل

کانال فلکسیبل
کانال فلکسیبل

از فواید کانال فلکسیبل
نسوز و ضدآتش بودن ، ارزان قیمت ، زیبایی ظاهری ، سبک ، نصب آسان ، اشغال کمتر فضا ، از مهمترین ویژگی های کانال های فلکسیبل (کانال خرطومی) است .
مدل های مختلف کانال فلکسیبل
1-کانال فلکسیبل عایق دار
2-کانال فلکسیبل آلومینیومی
3-کانال فلکسیبل برزنتی
4-کانال فلکسیبل کومبی
از دیگر فواید کانال های فلکسیبل میتوان به مقاوم بودن ، منعطف بودن ، سطح داخلی صاف و هموار هم اشاره کرد .