عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم

عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم
عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم
استفاده از این مدل عایق در محیط های داخلی نیازی به روکش ندارد از نوع روکش دار این نوع عایق در فضاها ی باز استفاده میشود.
عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مقاومت زیادی در مقابل ضربه های فیزیکی و شرایط جوی دارد .
این مدل عایق با آلومینیوم 130،170،230 میکرونی مسلح می شود.
عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم در عرضها و ضخامت های متفاوتی عرضه میشود.
مدل های مختلف عایق های الاستومری رولی :
1- عایق الاستومری رولی ساده
2- عایق الاستومری رولی پشت چسبدار
3- عایق الاستومری رولی پشت چسبدار با روکش آلومینیوم
4- عایق الاستومری صوتی ساده و موجدار
5- عایق الاستومری رولی با روکش پروتکت بلک