عایق الاستومری صوتی ساده و موجدار

عایق الاستومری صوتی ساده و موجدار
عایق الاستومری صوتی ساده و موجدار
این نوع عایق مناسب برای از کم کردن ورود و خروج صدا از طریق سقف و دیوار و کف ساختمان های مسکونی و تجاری و ... میباشد.
به خاطر سطح موجدار این نوع عایق تاثیر فراوانی در کاستن ورود صداهای مزاحم به داخل دارد.
عایق های صوتی الاستومری در 4 مدل طراحی و ساخته میشوند :
1-عایق صوتی الاستومری ساده
2- عایق صوتی الاستومری ساده پشت چستب دار
3- عایق صوتی الاستومری موجدار پشت چسب دار
4- عایق صوتی الاستومری موجدار