کانال های فلکسیبل برزنتی

کانال های فلکسیبل برزنتی
کانال های فلکسیبل برزنتی
در این نوع کانال که ساخته شده از جسن PVC میباشد که الیافی از جنس پارچه که درون آن سیم های از جنس استیل و به شکل فنر میباشد . از این کانال های برزنتی برای فضاهایی که آسیب های بیشتری آنها را تهدید میکنند مثل سوله ها استفاده میشود.
خاصیت های مهم کانال فلکسیبل برزنتی شامل :
1-مقاوم بودن نسبت به موادی که خاصیت خورندگی دارند
2-مقاوم بودن در مقابل ضربه های شدید
3-انعطاف پذیری
4-نصب آسان و در کمترین زمان
5-مقرون به صرفه
کانال های فلکسیبل برزنتی در سه مدل عرضه میشود
1- کانال فلکسیبل برزنتی JOY
2- کانال فلکسی بل برزنتی SWING
3- کانال فلکسیبل برزنتی ESSI