دانلود رایگان نرم افزار طراحی و محاسبه کانال فلکسیبل Duct Calculator

دانلود رایگان نرم افزار طراحی و محاسبه کانال فلکسیبل Duct Calculator
جهت محاسبه و طراحی کانال فلکسی بل می توانید از نرم افزار Duct Calculation استفاده نمایید
نرم افزار رایگان بوده و جهت هوارسانی دستگاههای داکت اسپیلت و اگزاست فن و کولر آبی استفاده کرد
نیاز این اپلیکیشن طراحی دو گزینه حجم هوا و طول کانال می توانید میزان افت فشار را بدست بیاورید
فرمت های مختلف در دسترس شماست بطور مثال :
کانال چهار گوش
کانال گرد
کانال مستطیل
انواع کانال گالوانیزه
با قابلیت قطر کانال به نسبت R/D
محاسبه افت فشار استاتیکی کانال
تبدیل واحد حجم هوا ورودی
و محاسبه کانال فلکسیبل و اسپیرال
Flexible & spriral duct
flexiva air ducts

لینک
دانلود رایگان

https://www.cdicurbs.com/ductcal