• کانال فلکسیبل عایق دار

  • کانال فلکسیبل آلومینیومی

  • کانال فلکسیبل برزنتی

  • کانال فلکسیبل کومبی

  • عایق الاستومری

استانداردهای flexiva

استانداردهای فکس ایران

درباره ما

علاقه این حرفه در زمینه تولید کانالهای تهویه و انعطاف پذیر و اتصالات کانال ها میباشد که به نام های اسبو و کوگر از سال ۱۹۹۸ به عنوان یکی از کمپانی های پیشتاز این حرفه تولید میشود.