خرطومی آلومینیومی - عایق الاستومری لوله ای

خرطومی آلومینیومی - عایق الاستومری لوله ای

خرطومی آلومینیومی 	عایق دار پلی اتیلن,
خرطومی آلومینیومی 	پلی اتیلن,
خرطومی آلومینیومی 	عایق دار آنتی باکتریال,
خرطومی آلومینیومی 	آلومینیومی,
خرطومی آلومینیومی 	آلومینیومی رنگی,
خرطومی آلومینیومی 	خرطومی,
خرطومی آلومینیومی 	آلومینیومی ساده متالایز,
خرطومی آلومینیومی 	آلومینیومی متالایز,
خرطومی آلومینیومی 	متالایز,
خرطومی آلومینیومی 	روکش PVC,
خرطومی آلومینیومی 	ترک,
خرطومی آلومینیومی 	ترکیه,
خرطومی آلومینیومی 	عایق دار,
خرطومی آلومینیومی 	خرطومی آلومینیومی,
خرطومی آلومینیومی 	روکش دار,
خرطومی آلومینیومی 	پلی استر,
خرطومی آلومینیومی 	پشم شیشه,
خرطومی آلومینیومی 	عایق دار,
خرطومی آلومینیومی 	آلومینیومی,
خرطومی آلومینیومی 	آلومنیومی,
خرطومی آلومینیومی 	آلمینیوم,
خرطومی آلومینیومی 	لمینیت شده,
خرطومی آلومینیومی 	ساده,
خرطومی آلومینیومی 	آنتی باکتریال,
خرطومی آلومینیومی 	آنتی باکتریل,
خرطومی آلومینیومی 	الاستومری,
خرطومی آلومینیومی 	الاستومریک,
خرطومی آلومینیومی 	الاستومریک آنتی باکتریال,
خرطومی آلومینیومی 	الاستومریک آنتی باکتریل,
خرطومی آلومینیومی 	الاستومری آنتی باکتریل,
خرطومی آلومینیومی 	الاستومری آنتی باکتریال,
خرطومی آلومینیومی 	عایق الاستومری, ,
خرطومی آلومینیومی 	عایق الاستومریک,
خرطومی آلومینیومی 	عایق الاستومری لمینیت شده,
خرطومی آلومینیومی 	بهداشی ,
خرطومی آلومینیومی 	بیمارستانی,
خرطومی آلومینیومی 	تمیز,
خرطومی آلومینیومی 	اطاق تمیز,
خرطومی آلومینیومی 	اطاق بهداشتی,
خرطومی آلومینیومی 	اطاق ایزوله,
خرطومی آلومینیومی 	ایزوله,
خرطومی آلومینیومی 	تهویه,
خرطومی آلومینیومی 	انتقال هوا,
خرطومی آلومینیومی 	اگزاست,
خرطومی آلومینیومی 	دهش,
خرطومی آلومینیومی 	برگشت,
خرطومی آلومینیومی 	مکش,
خرطومی آلومینیومی 	هوا,
خرطومی آلومینیومی 	کمبی,
خرطومی آلومینیومی 	روکش دار,
خرطومی آلومینیومی 	برزنتی,
خرطومی آلومینیومی 	فویل,
خرطومی آلومینیومی 	خرطومی آلومینیومی,
خرطومی آلومینیومی 	لیست خرطومی آلومینیومی,
خرطومی آلومینیومی : عایق الاستومری لوله ای ساده
عایق الاستومری لوله ای با روکش آلومینیوم

عایق الاستومری لوله ای با روکش آلومینیوم نخ دار (مسلح )
جنس کالا عایق الاستومری لوله ای با آلومینیوم نخدارمحدوده قطر Ø 15 mm - Ø 1422 mmمحدوده دما ۳۰°C + 11۰ °C-کلاس ضد شعله (M0)نحوه ارایه 2 mنحوه ارایه 2mروکش آلومینیوم نخ دار مسلح